Всички публикации от dobrudjaholding

редовно годишно общо събрание 25-06-2023 година

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 25.06.2022 година

Редовно годишно общо събрание 25.06.2020 година

Редовно годишно общо събрание 10.06.2019 година

Добруджа Холдинг АД

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД е търговско дружество, регистрирано в Република България и със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.”25-ти Септември” 43. Съдебната регистрация на дружеството е от 25.10.1996г. , решение №1510/1996г. На Добричкия окръжен съд. Дружеството се предстaвлява и управлява от изпълнителния директор Радостина Иванова Рафаилова – Желева.

Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

-Придобиване,управление,оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

-Придобиване,управление и продажба на облигации.

-Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества , в които дружеството участва.

-Финансиране на дружества, в които дружеството участва.

-Осъществаване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана, при спазване на специалния нормативен ред за тяхното извършване и други дейности разрешени от закона.