Документи 2011 г.

За отчетна 2011 година

Одиторски доклад на “Добруджа Холдинг” АД . Изтегли (PDF формат)

Финансов отчет по МСС на “Добруджа Холдинг” АД . Изтегли (Excel формат)

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет на “Добруджа Холдинг” АД . Изтегли (PDF формат)

Форми на финансов отчет на Комисията за финансов надзор на “Добруджа Холдинг” АД . Изтегли (Excel формат)

Приложение № 11 към чл. 32, чл. 35 и чл. 41на “Добруджа Холдинг” АД . Изтегли (Word формат)

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Добруджа Холдинг АД” . Изтегли (Word формат)

 

Декларациина отговорните лица на “Добруджа Холдинг АД” . Изтегли (Word формат)

 

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД, град Добрич .Можете да разгледате ТУК(PDF формат)

Протокол и материали от Общото събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД .Можете да разгледате ТУК(PDF формат) и ТУК(PDF формат)

Вашият коментар