Документи 2015 г.

GDD_2015  Годишен Доклад за Дейността за 2015 г.

KFN_fin otchet  Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя на КФН за 2015 г.

odit_doklad_2015  Одиторски Доклад за 2015 г.

prilogenie 11_kfn  Приложение 11 на КФН

programa korp_upravlenie  Програма за добро корпоративно управление

schet_politika_poiasn_belegki  Счетоводна политика и обяснителни бележки

Доклад ДВИ  Доклад на Директор за връзки с инвеститорите за 2015 г.

gfo_zaveren  ГФО по МСС заверен от регистриран одитор

Вашият коментар