Контакти

Адрес:

гр. Варна, ул. „Драва Соболч“№2, ет.4, ап.16
Директор за връзка с инвеститорите
г/н Дамян Колев
тел.: +359878794945
е-майл: office@dobhold.com