Всички публикации от dobrudjaholding

МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИОСА 06.03.2024 г.

редовно годишно общо събрание 25-06-2023 година

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 25.06.2022 година