редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 25.06.2022 година